• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Alte căi de atac

Reţeaua SOLVIT care se ocupă de problemele transfrontaliere în UE.

Pentru informaţii privind reţeaua SOLVIT, vă rugăm să vizitaţi site-ul web al SOLVIT.

Serviciul de atenţionare a cetăţenilor pentru probleme de mobilitate pe piaţa internă europeană.

Pentru informaţii privind Serviciul de atenţionare a cetăţenilor, vă rugăm să vizitaţi site-ul web de atenţionare.

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) pentru informare sau ajutor în problemele legate de achiziţiile transfrontaliere.

Pentru mai multe informaţii privind Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, puteţi vizita site-ul web al ECC-Net.

Rolul Comisiei în asigurarea aplicării legislaţiei comunitare.

Pentru informaţii privind rolul Comisiei în asigurarea aplicării legislaţiei comunitare, vă rugăm vizitaţi secţiunea „Punerea în aplicare a legislației UE” de pe site-ul web al Comisiei.

O altă problemă a Uniunii Europene.

Pentru informaţii generale privind orice problemă a Uniunii Europene, puteţi contacta Europe Direct vizitând site-ul web Europe Direct sau telefonând la următoarele numere de telefon gratuite*, de oriunde din UE: 00800 6 7 8 9 10 11. Sau sunaţi la numărul de telefon + 32-2-299.96.96 accesibil de oriunde în lume (tarif normal).

*Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele cu prefixul 00800 sau taxează aceste apeluri. În unele cazuri, aceste apeluri pot fi taxate dacă sunt efectuate de la o cabină telefonică sau de la hotel.