• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Cum vă poate ajuta?

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ce face Ombudsmanul European?

Ombudsmanul European efectuează investigaţii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor Uniunii Europene (UE). Puteţi prezenta Ombudsmanului European o plângere privind un caz de administrare defectuoasă în activitatea acestor instituţii şi organe.

Ombudsmanul European nu poate efectua investigaţii pe baza plângerilor împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale din statele membre, nici chiar în cazurile în care plângerile se referă la chestiuni privind UE. Multe din aceste plângeri pot fi adresate ombudsmanilor naţionali sau regionali sau comisiilor pentru petiţii din cadrul parlamentelor naţionale sau regionale. Datele de contact ale tuturor ombudsmanilor naţionali şi regionali şi ale comisiilor pentru petiţii din UE se găsesc pe site-ul web al Ombudsmanului European: http://www.ombudsman.europa.eu

În ce constă administrarea defectuoasă?

Administrarea defectuoasă înseamnă administrarea inadecvată sau incorectă şi corespunde situaţiilor în care o instituţie nu acţionează în conformitate cu legile în vigoare, nu respectă principiile bunei administrări sau încalcă drepturile omului. Câteva exemple:

 • nereguli administrative
 • incorectitudine
 • discriminare
 • abuz de putere
 • lipsă de răspuns
 • nefurnizare de informaţii
 • întârziere nejustificată


Care sunt instituţiile şi organele UE?

Principalele instituţii şi organe ale UE sunt:

 • Parlamentul European
 • Consiliul Uniunii Europene
 • Comisia Europeană
 • Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (cu excepţia situaţiilor de exercitare a competenţelor sale jurisdicţionale)
 • Curtea de Conturi Europeană
 • Comitetul Economic şi Social European
 • Comitetul Regiunilor Uniunii Europene
 • Banca Europeană de Investiţii
 • Banca Centrală Europeană
 • Oficiul Comunităţilor Europene pentru Selecţia Personalului (EPSO)
 • Oficiul European Antifraudă (OLAF)
 • Oficiul European de Poliţie (Europol)
 • Agenţii descentralizate (cum ar fi Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Agenţia Europeană de Mediu, Oficiul de Armonizare în cadrul Pieţei Interne etc.)

Această listă nu este completă. Lista completă a instituţiilor şi organelor UE este disponibilă pe site-ul web Europa http://www.europa.eu/

Cine poate adresa o plângere Ombudsmanului?

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii sau dacă aveţi reşedinţa într-unul dintre statele membre, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European despre un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor şi organelor UE. De asemenea, societăţile comerciale, asociaţiile sau alte persoane juridice cu sediul social în Uniune pot sesiza Ombudsmanul printr-o plângere.

Care este rezultatul?

Pentru a rezolva problema, este uneori suficient ca Ombudsmanul să informeze pur şi simplu instituţia în cauză despre plângerea primită. În cazul în care problema nu este rezolvată în mod satisfăcător în cursul anchetei sale, Ombudsmanul încearcă, în măsura posibilului, să găsească o cale amiabilă de remediere a cazului de administrare defectuoasă, care să permită obţinerea unui rezultat favorabil pentru autorul plângerii. Dacă încercarea de conciliere eşuează, Ombudsmanul poate formula o serie de recomandări în vederea rezolvării cazului. În cazul în care instituţia nu îi acceptă recomandările, acesta poate întocmi un raport special adresat Parlamentului European.

Cum se poate depune o plângere

Ombudsmanului i se poate scrie în oricare din limbile tratatelor(1), în plângere trebuie să vă precizaţi identitatea, trebuie să specificaţi împotriva cărei instituţii sau împotriva cărui organ depuneţi plângerea şi motivele care stau la baza acesteia.

 • Plângerea trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la data la care faptele care o justifică au fost aduse la cunoştinţa dumneavoastră.
 • Nu este obligatoriu să fiţi direct afectat de cazul de administrare defectuoasă.
 • Trebuie să fi contactat deja instituţia sau organul în cauză în legătură cu obiectul plângerii, printr-o scrisoare, de exemplu.
 • Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură în curs în faţa unei instanţe şi nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judecătoreşti.

Ombudsmanul va examina plângerea şi veţi fi informat despre rezultatul investigaţiei sale.

Plângerile pot fi adresate sub formă de scrisoare către Ombudsmanul European sau completând formularul ataşat. O versiune electronică a acestui formular poate fi descărcată de pe site-ul web al Ombudsmanului: http://www.ombudsman.europa.eu

Cum poate fi contactat Ombudsmanul

 • Prin poştă
  Ombudsmanul European
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Franta
 • Prin telefon
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Prin fax
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Site web
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) De la 1 ianuarie 2007, tratatele sunt publicate în 23 de limbi: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.