• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Segíthet Önnek?

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Az Európai Ombudsman

Az Európai Ombudsman az Európai Unió (EU) intézményei és szervei ellen irányuló panaszokat vizsgálja ki. Ön panaszt nyújthat be az Európai Ombudsmanhoz ezen intézmények és szervek által a hivatali tevékenységük során elkövetett visszásságok ellen.

Az Európai Ombudsman a tagállamok nemzeti, területi vagy helyi közigazgatási intézményeivel kapcsolatos panaszokat nem vizsgálhatja ki, még ha a panasz EU-s ügyekkel kapcsolatos is. Az ilyen panaszok többsége a nemzeti vagy regionális ombudsmanokhoz, illetve a nemzeti vagy tartományi parlamentek petíciós bizottságaihoz nyújthatók be. A nemzeti és regionális ombudsmanok, illetve a nemzeti és tartományi parlamentek petíciós bizottságainak elérhetőségei az Európai Ombudsman oldalán megtalálhatók: http://www.ombudsman.europa.eu

Mi a hivatali visszásság?

Hivatali visszásság alatt a nem kielégítő hivatali ügyintézést vagy az ügyintézés elmulasztását értjük. Ez abban az esetben fordul elő, ha egy intézmény vagy szerv nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, ha nem tartja tiszteletben a helyes ügyintézés alapelveit, vagy ha megsérti az emberi jogokat. Néhány példa a hivatali visszásságra:

 • hivatali szabálytalanságok
 • igazságtalanság
 • hátrányos megkülönböztetés
 • hatalommal való visszaélés
 • válaszadás elmulasztása
 • információ kiadásának visszautasítása
 • indokolatlan késedelem

Melyek az EU intézményei és szervei?

Az EU intézményei és szervei a következők:

 • Európai Parlament
 • Európai Unió Tanácsa
 • Európai Bizottság
 • Európai Közösségek Bírósága (kivéve igazságszolgáltatási hatáskörét)
 • Európai Számvevőszék
 • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 • Régiók Bizottsága
 • Európai Beruházási Bank
 • Európai Központi Bank
 • Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
 • Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
 • Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
 • Decentralizált ügynökségek (mint például az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, stb.)

Figyelem, a fenti lista nem kimerítő! Az EU intézményeinek és egyéb szerveinek teljes listája a következő címen érhető el: http://www.europa.eu/

Ki nyújthat be panaszt az Ombudsmanhoz?

Ha Ön az Unió valamely tagállamának állampolgára vagy állandó lakosa, jogosult panaszt tenni az Európai Ombudsmannál. Az alapító okiratuk szerint az Unió területén székhellyel rendelkező vállalkozások, egyesületek vagy egyéb szervezetek is jogosultak panasz benyújtására.

Milyen eredmény várható?

Az Ombudsman egyszerűen tájékoztatja a panaszról az adott intézményt, amely esetlegesen máris orvosolhatja a problémát. Ha nem sikerül a vizsgálat során kielégítően megoldani az ügyet, az Ombudsman, amennyiben lehetséges, békés megoldást keres, amely orvosolja a hivatali visszásságot és a panaszosnak is megfelel. Amennyiben nem sikerül békés megoldást találni, az Ombudsman ajánlást tehet az  intézménynek az ügy megoldására. Ha az Ombudsman ajánlását az intézmény nem fogadja el, az Ombudsman külön jelentést tehet az Európai Parlamentnek.

Hogyan nyújtható be panasz?

A Szerződés bármely nyelvén(1) írhat az Ombudsmannak, pontosan megjelölve személyazonosságát, azt, hogy az EU mely intézménye vagy szerve ellen nyújt be panaszt, valamint a panasz alapjául szolgáló tényeket.

 • A panaszt az annak alapjául szolgáló tényeknek a panaszos tudomására jutásától számított két éven belül lehet benyújtani.
 • Nem feltétel, hogy személyesen érintett legyen a hivatali visszásság miatt.
 • A panasz benyújtását megelőzően az érintett intézményt vagy szervet, például levélben, már megkereste panaszának tárgyával kapcsolatban.
 • Az Ombudsman nem vizsgálhatja a bíróságok előtt folyamatban lévő vagy bíróság által már elbírált ügyeket.

Az Ombudsman megvizsgálja a panaszt, majd értesíti Önt vizsgálata eredményéről.

Panaszt levél formájában vagy a csatolt formanyomtatvány kitöltésével nyújthat be az Európai Ombudsmanhoz. A panasznyomtatvány elektronikus változata az Ombudsman weboldaláról is letölthető: http://www.ombudsman.europa.eu

Hogyan léphet kapcsolatba az Európai Ombudsmannal

 • Levélben
  Európai Ombudsman
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F - 67001 Strasbourg Cedex
  Franciaország
 • Telefonon
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faxon
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Interneten
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) 2007. január elseje óta a 23 Szerződéses nyelv: Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Ír, Lengyel, Lett, Litván, Magyar, Máltai, Német, Olasz, Portugál, Román, Spanyol, Svéd, Szlovák és Szlovén.