Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Accesul public la documentele UE și rolul Ombudsmanului European

Transparența reprezintă o prioritate fundamentală pentru Ombudsmanul European. În cadrul mandatului său, Ombudsmanul îndeplinește rolul unui mecanism de recurs pentru cei care întâmpină dificultăți în obținerea accesului public la documente deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE (instituțiile).

Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, cetățenii și persoanele juridice cu reședința în UE au dreptul de a accesa orice document deținut de aproape toate instituțiile UE. Aceasta se aplică în cazul documentelor scrise (fizice și electronice) și al înregistrărilor audio/audiovizuale referitoare la politicile (de exemplu, consultanță juridică), activitățile (de exemplu, cheltuielile de deplasare ale comisarilor) sau deciziile (de exemplu, situația voturilor) instituțiilor.

În baza normelor UE privind accesul public la documente (Regulamentul nr. 1049/2001), membrii publicului pot contacta instituțiile pentru a solicita acces la anumite documente (în cazul în care au cunoștință despre existența lor) sau pentru a solicita unei instituții să identifice documente privind o temă specifică, la care doresc să aibă acces. În cazul în care instituția refuză accesul, invocând una dintre excepțiile prevăzute în Regulamentul nr. 1049/2001, persoanele în cauză pot atunci solicita instituției să-și revizuiască decizia (așa-numita „cerere de confirmare”).

Dacă instituția refuză „cererea de confirmare”, integral sau parțial, persoanele care solicită acces public la documente pot apela la Ombudsmanul European, argumentând că excepțiile invocate nu se aplică sau că există un interes public superior în divulgarea documentelor. De asemenea, se poate face apel la Ombudsman în cazul în care instituția nu răspunde la cerere (cereri) în termenele aplicabile. Ombudsmanul se străduie să gestioneze plângerile de acest tip cât mai rapid posibil și, în acest scop, a instituit o procedură accelerată.

Mai multe informații privind modul de depunere a unei plângeri la Ombudsmanul European.

Consultați documentul Ombudsmanului destinat publicului cu întrebări frecvente referitoare la dreptul de acces la documente și Ghidul detaliat al Ombudsmanului pentru părți interesate.