Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

„Procedura accelerată” a Ombudsmanului European - sprijin pentru un acces mai rapid la documentele UE

Procedură accelerată a Ombudsmanului European pentru plângerile privind accesul la documente

Întâmpinați dificultăți pentru a obține acces la un document sau la documente aflate în posesia unei instituții a UE sau a unui organism al UE?

În unele cazuri, instituțiile sau organismele UE au dreptul de a refuza accesul la documente ale UE, pe baza excepțiilor prevăzute în normele UE privind accesul la documente. Dacă ați parcurs procedura de solicitare a accesului la un document și instituția sau organismul UE a confirmat decizia luată, de a refuza parțial sau complet accesul, vă puteți adresa Ombudsmanului European.

În acest scop, trebuie să depuneți o plângere la Ombudsman, conform procedurii standard.

Deoarece solicitările de acces la documente publice vin deseori de la persoane sau de la organizații care au nevoie să consulte urgent documentele, Ombudsmanul a decis să introducă o procedură accelerată pentru prelucrarea acestor plângeri privind „accesul la documente”.

După confirmarea primirii plângerii, în termen de cinci zile lucrătoare Ombudsmanul decide dacă poate să deschidă o anchetă în privința plângerii. Aceasta depinde de mai mulți factori, printre care admisibilitatea plângerii (de exemplu, dacă reclamantul a epuizat procedura de solicitare de documente de la organismul UE respectiv) sau caracterul rezonabil al explicației acordate pentru refuzul accesului.

Ombudsmanul intenționează să ia o decizie referitoare la anchetele privind „accesul la documente” în termen de 40 de zile lucrătoare (de la primirea plângerii). În acest interval de timp, se poate consulta cu instituția sau cu organismul respectiv și/sau poate verifica documentele respective.

Dacă constată că instituția sau organismul UE a refuzat în mod incorect accesul la document(e), Ombudsmanul poate să recomande acordarea imediată a accesului parțial sau integral la documentele respective. Deși nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, Ombudsmanul se așteaptă ca recomandările sale să fie acceptate.

Dacă o instituție sau un organism al UE nu adoptă recomandările, Ombudsmanul poate trimite Parlamentului European un raport special.

Consultați revizuirea internă a procedurii accelerate în practică (publicat la 24 februarie 2021).