• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 2019

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Cieľ:

Informovať verejnosť o hodnotení stratégie európskeho ombudsmana V ústrety roku 2019 a požiadať o spätnú väzbu a nápady pre jej budúci vývoj

Obdobie konzultácie:

Konzultácia bude otvorená do 28. júla 2017

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kontext

V novembri 2014 európsky ombudsman prijal stratégiu V ústrety roku 2019, v ktorej je stanovený podrobný plán mandátu ombudsmanky. Sú v nej určené strategické ciele a súvisiace priority ombudsmanky.

V stratégii sa takisto stanovuje, že sa uskutoční jej hodnotenie v polovici trvania po verejnej konzultácii.

V rámci prípravy hodnotenia v polovici trvania stratégie vyzývame na predkladanie príspevkov od verejnosti prostredníctvom tejto konzultácie. Jej cieľom je zhromaždiť spätnú väzbu od zainteresovaných strán o ich skúsenostiach a vnímaní účinnosti stratégie, zhodnotiť jej plnenie v polovici trvania a vyzvať na predloženie návrhov na zlepšenie a prípadne zmenu ťažiska našej práce.

Výsledky verejnej konzultácie, spolu so vstupmi iných zainteresovaných strán, poslúžia na hodnotenie.

Verejnosť vyzývame, aby predložila názory na vykonávanie a relevantnosť stratégie V ústrety roku 2019 a aby nám poskytla pripomienky alebo návrhy, ktoré prípadne má, prostredníctvom nasledujúceho dotazníka.

Konzultácia je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bude otvorená do 28. júla 2017.

Kliknite, prosím, sem, aby ste sa dostali k dotazníku konzultácie.

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na pani Murielle Richardsonovú, administrátorku na generálnom sekretariáte ombudsmana (tel. č.: +33 3 88 17 23 88).