• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Consultare publică privind strategia Ombudsmanului European Spre 2019

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Obiectiv:

Informarea publicului cu privire la strategia Ombudsmanului European Spre 2019 și solicitarea de feedback și idei pentru dezvoltarea viitoare a acesteia

Perioada consultării:

Consultarea va fi deschisă până la 28 iulie 2017

Declarație de confidențialitate

Context

În noiembrie 2014, Ombudsmanul European a adoptat strategia Spre 2019, care stabilește foaia de parcurs a Ombudsmanului pentru mandatul acestuia. Aceasta identifică obiectivele strategice și prioritățile asociate ale Ombudsmanului.

De asemenea, strategia prevede efectuarea unei revizuiri la jumătatea mandatului, în urma unei consultări publice.

Pentru pregătirea revizuirii strategiei la jumătatea mandatului, invităm contribuții din partea publicului prin prezenta consultare. Obiectivul consultării este de a obține feedback de la părțile interesate cu privire la experiența și percepția lor legată de eficacitatea strategiei, de a realiza un bilanț al rezultatelor la jumătatea mandatului și de a invita publicul să propună idei pentru îmbunătățirea și eventual reorientarea activității noastre.

Rezultatele consultării publice, alături de contribuțiile altor părți interesate, vor fi incluse în revizuire.

Publicul este invitat să își prezinte opiniile cu privire la punerea în aplicare și relevanța strategiei Spre 2019 și să ne transmită orice observații sau sugestii pe care le-ar putea avea prin completarea următorului chestionar.

Consultarea este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE și va fi deschisă până la 28 iulie 2017.

Faceți clic aici pentru a accesa chestionarul consultării.

În cazul în care doriți informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe dna Murielle Richardson, administrator al Secretariatului general al instituției Ombudsmanului (telefon: +33 3 88 17 23 88).