• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich W stronę 2019 roku

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Cel:

Poinformowanie ogółu społeczeństwa o przeglądzie Strategii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich W stronę 2019 roku oraz wezwanie do przedstawienia opinii i pomysłów dotyczących przyszłego rozwoju strategii

Okres konsultacji:

Konsultacje będę prowadzone do dnia 28 lipca 2017 r.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Kontekst

W listopadzie 2014 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przyjęła strategię W stronę 2019 roku, w której przedstawiono plan działania Rzecznik w zakresie jej mandatu. Określa się w niej cele strategiczne Rzecznik i związane z nimi priorytety.

W strategii przewiduje się również dokonanie śródokresowego przeglądu po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

W ramach przygotowania do śródokresowego przeglądu strategii kierujemy wezwanie do ogółu społeczeństwa do udziału w konsultacjach społecznych. Ich celem jest zebranie opinii od zainteresowanych stron na temat ich doświadczeń i postrzegania skuteczności strategii, zapoznanie się ze śródokresowym stanem jej realizacji i wezwanie do przedstawiania pomysłów dotyczących poprawy i ewentualnej reorientacji naszej pracy.

Wyniki konsultacji społecznych, jak również pozostałe informacje zebrane od zainteresowanych stron zostaną uwzględnione w przeglądzie.

Wzywa się ogół społeczeństwa do przedstawienia poglądów na temat realizacji i znaczenia strategii W stronę 2019 roku oraz do przekazania nam wszelkich uwag bądź sugestii poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Konsultacje są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE i będą otwarte do dnia 28 lipca 2017 r.

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dostęp do kwestionariusza konsultacyjnego.

Aby otrzymać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z Murielle Richardson, administrator w Sekretariacie Generalnym Rzecznik Praw Obywatelskich (tel: +33 3 88 17 23 88).