• Make a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Veřejná konzultace ke strategii evropského veřejného ochránce práv Směrem k roku 2019

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Cíl:

Informování veřejnosti o hodnocení strategie evropského veřejného ochránce práv Směrem k roku 2019 a výzva k předložení zpětné vazby a nápadů na její další vývoj

Lhůta pro konzultace:

Konzultace bude probíhat do 28. července 2017.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Souvislosti

V listopadu 2014 přijala evropská veřejná ochránkyně práv strategii Směrem k roku 2019, která nastiňuje plán činnosti úřadu veřejného ochránce práv v rámci jeho mandátu. Strategie stanoví strategické cíle veřejného ochránce práv a související priority.

Strategie rovněž ukládá, aby se v návaznosti na veřejnou konzultaci provedlo hodnocení v polovině období.

V rámci přípravy tohoto hodnocení strategie vyzýváme veřejnost, aby se s námi prostřednictvím probíhající konzultace podělila o své postřehy. Cílem je od zúčastněných stran získat zpětnou vazbu ohledně jejich zkušeností a vnímání účinnosti strategie, vyhodnotit realizaci strategie v polovině období a vyzvat je k předložení nápadů na zlepšení a případné změny v zaměření naší práce.

Výsledky veřejné konzultace společně s postřehy ostatních zúčastněných stran budou zohledněny při sestavování hodnocení.

Vyzýváme veřejnost, aby předložila své názory na provádění a důležitost strategie Směrem k roku 2019 a aby nám prostřednictvím následujícího dotazníku poskytla své případné připomínky nebo návrhy.

Konzultace je dostupná ve všech úředních jazycích EU a bude probíhat do 28. července 2017.

Dotazník ke konzultaci je k dispozici zde.

V případě žádostí o další informace se obraťte na paní Murielle Richardson, administrátorku sekretariátu veřejného ochránce práv (tel.: +33 3 88 17 23 88).