• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsTurite klausimų apie Europą?Jūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Įdarbinimas

Prisijungti prie mano internetinės paskyros

Procedūra

Kandidatai į Europos ombudsmeno sekretoriato nuolatines pareigybes priimami perkeliant darbuotojus į kitas ar aukštesnes pareigas organizacijos viduje, perkeliant arba deleguojant pareigūnus iš kitų Bendrijos institucijų ar įstaigų arba atrenkant kandidatus iš rezervo sąrašo, parengto Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO), ES institucijai ar įstaigai surengus atvirą konkursą.

Kandidatai į laikinas pareigybes pirmiausia priimami pagal EPSO, ES institucijos ar įstaigos parengtus specializuotų sričių kandidatų sąrašus siekiant, kad Europos institucijose darbuotojai galėtų būti įdarbinti pagal sutartis. Apie pareigybes, į kurias kandidatų nepavyksta rasti EPSO parengtame sąraše, paskelbiama Europos ombudsmeno tarnybos interneto svetainėje. Apie tokias pareigybes ombudsmenas paprastai praneša ir kitoms Bendrijos institucijoms.

Asmenys, norintys įsidarbinti Europos ombudsmeno tarnyboje, turėtų reguliariai tikrinti EPSO tinklavietėje pateikiamą informaciją. Čia galima rasti ir visą informaciją apie būsimas atrankos procedūras.

Kandidatai, kurie sėkmingai praėjo vieną ar kelias atrankos procedūras ir kurie norėtų įsidarbinti būtent Europos ombudsmeno tarnyboje, gali pareikšti tokį pageidavimą ir atsiųsti atrankos procedūros numerį Ombudsmeno tarnybos personalo, administracijos ir biudžeto skyrius.

Pranešimai apie laisvas pareigybes

Šiuo metu Europos ombudsmeno skelbiami pranešimai apie laisvas pareigybes:

Kalbos :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Kitos nuorodos

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) - Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) buvo įsteigta 2002 m. liepos 26 d. Jos uždavinys - organizuoti atvirus konkursus siekiant atrinkti itin aukštos kvalifikacijos specialistus, kuriuos galėtų įdarbinti visos Europos Sąjungos institucijos - Europos Parlamentas, Taryba, Europos Komisija, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir Europos ombudsmenas. EPSO savo veiklą pradėjo 2003 m. sausio 1 d.

Stažuotės

Taisyklės

Du kartus per metus Ombudsmenas rengia stažuotes, pirmiausia universitetų teisės mokslų absolventams. Atsižvelgiant į tarnybos poreikius stažuotės vyksta Stasbūre arba Briuselyje. Jos prasideda kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d.

Reikalaujama, kad Ombudsmeno tarnybos stažuotojai labai gerai mokėtų anglų kalbą. Dėl šios priežasties paraiškos turi būti pateikiamos anglų kalba. Tik anglų kalba skelbiami ir informaciniai dokumentai, kaip pildyti paraiškas dėl stažuočių.

Kalbos :  en

Stream 2 - Law 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Legal Trainees.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017 (New deadline !)

Teikti paraišką
Kalbos :  en

Stream 1 - European Public Administration 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of European Public Administration.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Teikti paraišką
Kalbos :  en

Stream 3 - Web development 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of Java Web Development.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Teikti paraišką

Kitos nuorodos