• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
 Openbare raadpleging inzake de strategie van de Europese Ombudsman Op weg naar 201960th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Aanbevelingen

Als uit een onderzoek van de Ombudsman blijkt dat er sprake is van wanbeheer, stelt de Ombudsman de betrokken instelling of het betrokken orgaan daarvan in kennis en stelt hij eventueel een ontwerp-aanbeveling op. De betrokken instelling of het betrokken orgaan zendt de Ombudsman binnen een termijn van drie maanden een omstandig advies. Ontwerp-aanbevelingen zijn doorgaans beschikbaar in het Engels en in de taal van de klacht.

Aanbevelingen uit 2017