Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Neposkytnutie potvrdenia Európskou komisiou o prijatí sťažnosti na porušenie právnych predpisov týkajúcich sa domovov pre seniorov v Španielsku