Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Skutočnosť, že Komisia neoznámila sťažovateľovi, aké kroky sa podnikli pri vybavovaní jeho sťažnosti týkajúcej sa porušenia predpisov - (CHAP(2020)01279)