Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Propust Europskog parlamenta da odgovori na administrativnu pritužbu koja se odnosi na njegovu odluku o izmjeni vrste ugovora na temelju kojeg je zaposlen konferencijski prevoditelj