Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Omisión de acuse de recibo, por parte de la Comisión Europea, de una reclamación por infracción relativa a residencias de ancianos en España