Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

The Commission’s failure to acknowledge receipt of an infringement complaint against Germany regarding the copyright directive (2014/26/EU)

Nepotvrzení přijetí ze strany Komise v případě stížnosti na porušení právních předpisů proti Německu týkající se směrnice o autorském právu (2014/26/EU).