Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Παράλειψη της Επιτροπής να επιβεβαιώσει την παραλαβή αναφοράς επί παραβάσει κατά της Γερμανίας που αφορούσε την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (2014/26/ΕΕ)

Nepotvrzení přijetí ze strany Komise v případě stížnosti na porušení právních předpisů proti Německu týkající se směrnice o autorském právu (2014/26/EU).