Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на електронно писмо относно наличието на оптична връзка в австрийска община