Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Липса на потвърждение от страна на Европейската комисия за получаване на жалба за нарушение във връзка с домове за възрастни хора в Испания