Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Пропуск на Комисията да потвърди получаването на жалба за нарушение срещу Германия във връзка с Директивата за авторското право (2014/26/ЕС)

Nepotvrzení přijetí ze strany Komise v případě stížnosti na porušení právních předpisů proti Německu týkající se směrnice o autorském právu (2014/26/EU).