Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017

Handläggningstid för undersökningar av ärenden som avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017 (i genomsnitt mindre än 9 månader)

32%

av ärendena avslutades inom 3 månader

48%

av ärendena avslutades inom 3−12 månader

5%

av ärendena avslutades inom 12−18 månader

15%

av ärendena avslutades efter över 18 månader[1]

 

[1] Vissa komplicerade ärenden kräver flera omgångar av samråd med klaganden och den berörda institutionen. De nya genomförandebestämmelserna väntas minska undersökningstiderna.