Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2021

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2021

Urovnané inštitúciou, dosiahnuté riešenia,
čiastočne dosiahnuté riešenia, návrhy prijaté inštitúciou

170

55,7 %

Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup

109

35,7 %

Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené

27

8,9 %

Zistený nesprávny úradný postup

4

1,3 %

Iné

3

1 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.