Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Tematy działań strategicznych w 2021 r.

Tematy działań strategicznych w 2021 r.

Strategiczne postępowania wyjaśniające

· Sposób, w jaki Komisja Europejska podchodzi do kwestii przechodzenia jej pracowników do firm komercyjnych (efekt „drzwi obrotowych”)

· Przejrzystość w kontaktach Komisji Europejskiej z przedstawicielami przemysłu tytoniowego

· Sposób, w jaki Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wypełnia zobowiązania w zakresie praw podstawowych i zapewnia odpowiedzialność w odniesieniu do swoich zwiększonych obowiązków

· Sposób, w jaki Europejska Agencja Obrony (EDA) rozpatrzyła wniosek swojego byłego dyrektora generalnego dotyczący przyjęcia pracy na wyższym stanowisku w Airbusie

· Sposób, w jaki Komisja Europejska monitoruje środki unijne stosowane w promowaniu praw do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

· Europejski Bank Inwestycyjny posiadający określone dane osobowe kandydatów do pracy przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu

Inicjatywy strategiczne (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne postępowania wyjaśniające)

· Sposób, w jaki instytucje, organy, urzędy i agencje UE rejestrują wiadomości SMS i z komunikatorów internetowych, wysyłane/otrzymywane przez pracowników w ramach swoich obowiązków zawodowych

· Sztuczna inteligencja a administracja UE

· Obowiązek administracji UE dotyczący informowania ogółu społeczeństwa o sposobie korzystania z prawa publicznego dostępu do dokumentów UE

· Przejrzystość portalu UE w zakresie zarządzania przetargami na zamówienia udzielane przez instytucje UE

· Obowiązki w zakresie przejrzystości spoczywające na Komisji Europejskiej w kontekście zbliżającego się przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego wyrobów tytoniowych

· Sposób, w jaki Komisja Europejska udostępnia informacje na temat spotkań komisarzy z organizacjami lub osobami samozatrudnionymi

· Sposób, w jaki Komisja Europejska zapewnia poszanowanie praw człowieka w kontekście międzynarodowych umów handlowych