Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Eiropas Ombuda 2021. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2021. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Iestādes pieņemtie risinājumi, panāktie risinājumi, daļēji panāktie risinājumi, iestādes pieņemtie ierosinājumi

170

55,7 %

Kļūda pārvaldē nav konstatēta

109

35,7 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

27

8,9 %

Konstatēta kļūda pārvaldē

4

1,3 %

Citi jautājumi

3

1 %

Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.