Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Europos ombudsmeno pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai

Europos ombudsmeno pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai

Metai

Pradėti tyrimai

Baigti tyrimai

2003 m.

253

180

2004 m.

351

251

2005 m.

343

312

2006 m.

267

250

2007 m.

309

351

2008 m.

296

355

2009 m.

339

318

2010 m.

335

326

2011 m.

396

318

2012 m.

465

390

2013 m.

350

461

2014 m.

342

400

2015 m.

261

277

2016 m.

245

291

2017 m.

447

363

Pastaba. Tyrimų padidėjimas 2017 metais iš dalies siejamas su išaugusiu skundų skaičiumi ir naujosiomis įgyvendinimo nuostatomis.