Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Institucijos iniciatyva pasiektas susitarimas, problemos išspręstos, problemos išspręstos iš dalies, institucija priėmė pasiūlymus

170

55,7 %

Netinkamo administravimo nenustatyta

109

35,7 %

Tolesniam tyrimui nebuvo pagrindo

27

8,9 %

Nustatytas netinkamo administravimo atvejis

4

1,3 %

Kita

3

1 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 %.