Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

3 kuud

keskmiselt vähem kui 9 kuud

12 kuud

18 kuud

32 %

3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

48 %

3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

5 %

12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

15 %

enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]

 

[1] Mõne keerulise juhtumi puhul on vaja kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga mitmel korral konsulteerida; eelduste kohaselt lühendavad uued rakendussätted uurimiste kestust.