Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Уредени от институцията, постигнати решения,
частично постигнати решения, предложения,
приети от институцията

170

55,7 %

Не е установено лошо управление

109

35,7 %

Няма основания за по-нататъшни проверки

27

8,9 %

Установено е лошо управление

4

1,3 %

Други

3

1 %

Забележка: В някои случаи Омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.