Tem uma queixa contra uma instituição ou organismo da UE?

Verzuim van de Commissie om de ontvangst te bevestigen van een inbreukklacht tegen Duitsland met betrekking tot de richtlijn betreffende het auteursrecht (2014/26/EU)

Nepotvrzení přijetí ze strany Komise v případě stížnosti na porušení právních předpisů proti Německu týkající se směrnice o autorském právu (2014/26/EU).