• Apresentar uma queixa
  • Pedido de informação
60th Rome Treaty anniversaryA vossa Europa - O portal de acesso a serviços públicos europeus e nacionais em linha

Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor

Línguas disponíveis :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Rețeaua europeană a ombudsmanilor este compusă din peste 95 de birouri în 36 de țări europene. Rețeaua cuprinde ombudsmanii naționali și regionali, precum și organisme similare din statele membre ale Uniunii Europene, din țările candidate la UE și din alte țări din Spațiul Economic European, precum și Ombudsmanul European și Comisia de petiții a Parlamentului European. Ombudsmanii naționali și organismele similare din rețea au desemnat fiecare un ofițer de legătură ca persoană de contact pentru ceilalți membri ai rețelei.

Rețeaua a fost creată în 1996 și s-a dezvoltat constant devenind un puternic instrument de colaborare pentru ombudsmani și personalul lor și un mecanism eficace de cooperare în soluționarea cazurilor. Ea are o importanță deosebită pentru Ombudsmanul European pentru că îi permite să trateze prompt și eficace plângerile care nu intră sub incidența mandatului său. Experiența și bunele practici sunt împărtășite prin intermediul seminariilor și întâlnirilor, a unui buletin informativ periodic, a unui forum de discuții electronic și a unui serviciu de știri electronic zilnic. Vizitele Ombudsmanului European organizate de ombudsmanii din statele membre și din țările candidate la aderare s-au dovedit a fi, de asemenea, extrem de eficace pentru dezvoltarea rețelei.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen