You have a complaint against an EU institution or body?

Sätt inte medborgarna på åskådarplats i konstitutionen, säger ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, har idag begärt att konstitutionen för Europa skall innefatta ett tydligt och uttömmande system av rättsmedel utanför domstolarna till förmån för medborgarna. Ombudsmannen menar att "detta skulle innebära en verklig och påtaglig insats för medborgarna, vilka alltför ofta verkar bli satta på åskådarplats i det europeiska integrationsarbetet".

I förslaget till konstitution för Europa informeras medborgarna om vilka rättsmedel knutna till domstolarna som finns att tillgå för att försvara de rättigheter de har enligt gemenskapsrätten. Den rad av rättsmedel som finns att tillgå utanför domstolarna nämns emellertid inte. Enligt ombudsmannen har rättsmedlen utanför domstolarna den fördelen att de är gratis, flexibla och snabba i jämförelse med en process i domstol. Ombudsmannen kommer därför att fortsätta sin strävan att förbättra det konstitutionen ger medborgarna.

Under parlamentets årliga debatt om Europeiska ombudsmannens arbete förklarade Diamandouros vad ombudsmannen kan göra för att stärka medborgarnas position när det gäller att försvara sina rättigheter. Ombudsmannen bör, utöver att behandla klagomål, "arbeta förebyggande, dels för att möjliggöra för medborgarna att försvara sina rättigheter, dels för att utöka valmöjligheterna vad gäller medel att försvara dessa rättigheter". Detta är grundläggande i ombudsmannens uppgift att förbättra kvaliteten på demokratin i det moderna samhället.

Sedan han blev europeisk ombudsman den 1 april i år har Diamandouros visat sin beslutsamhet vad gäller att nå ut till alla unionens medborgare - gamla som nya - för att informera dem om deras rättigheter enligt gemenskapsrätten och hur de kan begagna sig av, samt försvara, dessa rättigheter. Under de senaste sex månaderna har han rest till nästan hälften av de nuvarande och de framtida medlemsstaterna för att informera medborgarna om sitt arbete, samt för att utöka sitt nätverk för samarbete med nationella och regionala ombudsmän.

 

För mer information, vänligen kontakta Ian Harden, chef för rättsavdelningen: +32 2 284 38 49.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.