You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Europeiska ombudsmannen belyser medborgarnas rättigheter och rättsmedel under sitt besök i Finland

Europeiska ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, kommer under de närmaste dagarna att besöka Finland. Besöket är ett led i hans pågående kampanj för att informera medborgarna om deras rättigheter och vägar till upprättelse på europanivå.

Den 10 september kommer Diamandouros att träffa Finlands statsminister, Matti Vanhanen, för att diskutera ombudsmannens arbete och särskilt den kommande regeringskonferensen som kommer att fullborda konstitutionen för Europa. Samma dag kommer han att hålla ett offentligt föredrag kallat "Citizens' rights, means of redress and the European Ombudsman" vid Centret för Europaforskning vid Helsingfors universitet. Föredraget hålls på inbjudan av centrets forskningschef, Teija Tiilikainen, som var den finska statsministerns företrädare i konventet för Europas framtid.

Europeiska ombudsmannen samarbetar aktivt med ombudsmän och liknande organ över hela Europa i syfte att ge medborgarna bästa möjliga service då de behöver inge klagomål. I planeringen av sitt besök har Diamandouros samarbetat med både finska riksdagens justitieombudsman, Riitta-Leena Paunio, och finska justitiekanslern, Paavo Nikula, vilka han dessutom kommer att träffa under sitt besök i syfte att ytterligare utveckla samarbetet. Den 7 september kommer han att träffa Jacob Söderman som innehade tjänsten som den första Europeiska ombudsmannen mellan åren 1995 och 2003.

Under sitt besök kommer Diamandouros att träffa finska riksdagens talman, Paavo Lipponen, samt finska Högsta domstolens president, Leif Sevón. Den 8 september kommer han att diskutera sitt arbete med finska ledamöter av europaparlamentet under ett möte ordnat av chefen för europaparlamentets informationskontor i Finland, Renny Jokelin.

Europeiska ombudsmannen kommer att hålla en presskonferens tisdagen den 9 september. Presskonferensen kommer att ledas av chefen för europeiska kommissionens representation i Finland, Timo Mäkelä.

 

För mer information, vänligen kontakta Ben Hagard, informatör, tel. +33 6 14 56 04 46.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.