You have a complaint against an EU institution or body?

Gemenskapsrätten måste respekteras, säger Ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, framhöll idag vikten av att gemenskapsrätten respekteras på alla nivåer inom unionen. "Medborgarna kan aldrig ha fullt förtroende för Europeiska unionen om inte lagen respekteras", hävdade Söderman. Ombudsmannen insisterade på att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skulle göras juridiskt bindande varhelst gemenskapsrätten tillämpas.

Ombudsmannen hävdade att nätverket av ombudsmän och framställningsutskott i medlemsländerna måste fördjupas för att försäkra att gemenskapsrätten respekteras överallt inom unionen. Nätverket - som etablerades av den europeiska ombudsmannen 1996 - kunde hjälpa till med att:

  • övervaka det korrekta genomförandet av gemenskapsrätten i medlemsländerna
    Enligt ombudsmannen kunde många klagomål om överträdelser av gemenskapsrätten behandlas på ett effektivt sätt av ombudsmän och framställningsutskott i medlemsländerna. Detta skulle tillåta kommissionen att i sin roll som "fördragets väktare" koncentrera sig på de viktigaste principfallen;
  • övervaka det korrekta genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna
    Nätverket kunde spela en väsentlig roll i att se till att stadgan tillämpas på ett korrekt sätt. Om en normal ombudsmannaundersökning inte lyckas finna en lösning, kunde den europeiska ombudsmannen hänföra ärenden om grundläggande rättigheter till EG-domstolen.

Jacob Söderman besvarade uttalanden om att det skulle falla på den europeiska ombudsmannen att handlägga ärenden om gemenskapsrättens tillämpning inom hela unionen. Han uttalade sin åsikt vid presentationen av sin Årsrapport för 2001 inför Europaparlamentet.

Då Eurig Wyn - föredragande för ombudsmannens rapport för 2001 - kommenterade det arbete som utförts av unionens första ombudsman prisade han "det enastående sätt på vilket Jacob Söderman har etablerat Europeiska ombudsmannens roll".

Jacob Söderman inledde sitt arbete som den första europeiska ombudsmannen 1995. I oktober 1999 omvaldes han av Europaparlamentet. Han kommer att pensionera sig i april 2003, vid en ålder av 65.

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Ian Harden, Chef för den juridiska avdelningen, Tel: +33 (0) 3 88 17 2384.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.