You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmannen hjälper till att lösa tvist om 1,5 miljoner euros

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, har sett till att Europeiska kommissionen avgjort en tvist om ett ersättningskrav som ingavs av ett brittiskt företag för sex år sedan. Summan som stod på spel - över 1,5 miljoner euros - var ett av de högsta beloppen som förekommit i ett beslut av ombudsmannen.

Ombudsmannen fann att det "inte fanns någon rättfärdigande grund" för den största delen av förseningen och rekommenderade kommissionen att lägga fram ett förslag om en uppgörelse. Kommissionen informerade ombudsmannen att den godtog hans rekommendation och löste ärendet. Klaganden tackade ombudsmannen för hans arbete.

Bakgrund

Företaget fick 1993 i uppdrag att arbeta på ett tekniskt biståndsprojekt i Nigeria som finansierades med medel från den sjunde Europeiska utvecklingsfonden. 1996 beslutade kommissionen ensidigt att ställa in allt stöd till projekt i Nigeria. Som en följd därav avslutades företagets projekt. Detta innebar en stor ekonomisk förlust för företaget som 1996 ingav ett krav om ersättning till kommissionen.

Kommissionen argumenterade att den inte var rätt part för ersättningskravet som istället skulle ha ingetts till Nigerias regering. Ombudsmannen bestred detta och pekade på bevis från klaganden om att företaget "hade blivit åtsagd att inge ersättningskravet till kommissionen". Kommissionen hävdade också att den inte var ansvarig eftersom den inte var en kontraktspart. Detta hindrade inte kommissionen från att föreslå en uppgörelse.

 

Ombudsmannens beslut finns tillgängligt på webbplatsen under följande länk:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000444.htm

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Maria Engleson, Juridisk handläggare; Tel : 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.