You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Ombudsmannen överför klagomålet om pälsdjuruppfödning till kommissionen

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, har överfört ett klagomål från Finska pälsdjuruppfödar förbundet och Oy Turkistuottajat Ab till den Europeiska kommissionen. Klagomålet rör en påtalad brist på öppenhet och en kritik av förfarandet vid godkännandet av en rapport om pälsdjurhälsa och -skydd.

Ombudsmannen överförde klagomålet med klagandens samtycke till kommissionen emedan klaganden inte hade vänt sig till kommissionen i ärendet innan klagomålet till ombudsmannen. Om klaganden är inte nöjd med kommissionens svar kan det åter överväga att klaga till ombudsmannen.

Klagomålet

Europeiska kommissionen inrättade en arbetsgrupp som gav en rapport för att förbereda en direktiv om pälsdjuruppfödning. Kommissionens vetenskapliga kommitté om djurhälsa och djurskydd godkände arbetsgruppens rapport i december 2001. Klaganden påstår att den vetenskaplig kommittén drastiskt förändrade arbetsgruppens förslag som var enhälligt. Enligt klaganden blev arbetsgruppens slutsatser manipulerade.

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Benita Broms, Förste juridisk handläggare, Tel: +32 (0) 2 284 25 43.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.