You have a complaint against an EU institution or body?

Europese Ombudsman bekritiseert Commissie wegens weigering terugbetaling kosten aan Nederlands instituut

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, heeft de Europese Commissie bekritiseerd wegens haar weigering kosten voor secretariaatsdiensten terug te betalen aan een Nederlands instituut. De Ombudsman oordeelde dat het besluit van de Commissie niet fair was. De Commissie had nagelaten om de klager binnen een redelijke termijn en op een adequate en niet ambigue manier te informeren over haar besluit geen contract te sluiten voor deze diensten. Het argument van de Commissie betreffende de veronderstelde kennis van klager van haar normale procedures was noch juridisch noch overtuigend, zei de Ombudsman. De kosten welke het instituut vorderde overstegen 170 000 EURO.

De zaak

Het Instituut in kwestie was één van de Forums in het Europees Netwerk van Stedelijke Forums voor Langdurige Ontwikkeling, een programma dat beheerd wordt door de Commissie. Alhoewel klager mondelinge bevestigingen had gekregen van de Commissie dat de kosten voor het ter beschikking stellen van secretariaatsdiensten van het Netwerk zouden worden terugbetaald, verwierp de Commissie uiteindelijk de vordering. Het instituut stapte daarop naar de Ombudsman, stellende dat het verschillende keren naar de Commissie had geschreven met het verzoek een formele overeenkomst te sluiten voor de secretariaatsbijstand welke het leverde.

De Commissie argumenteerde dat ze contractuele geschillen altijd schriftelijk regelt en dat de klager mondeling geïnformeerd werd dat zijn voorstel niet in aanmerking kon komen. Alhoewel de Commissie de afwezigheid van een schriftelijk antwoord op de brieven van klager betreurde, beweerde ze dat kennis die klager had over de normale procedures van de Commissie het niet kon veroorloven te veronderstellen dat de Commissie verplichtingen was aangegaan.

De Ombudsman kwam tot het besluit dat de afwijzing door de Commissie van de vordering tot terugbetaling niet fair bleek te zijn en gebaseerd was op onduidelijke informatie. Alhoewel de Commissie stelde dat ze contractuele geschillen steeds schriftelijk oplost, heeft ze nagelaten een schriftelijk antwoord te voorzien op de brieven van klager van 4 juli and 7 oktober 1997. De Ombudsman verzocht de Commissie haar standpunt te herzien met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking, eraan toevoegende dat de minnelijke schikking kon bestaan in een redelijk voorstel dat minder kon zijn dan het gevorderde bedrag.

Aangezien de Commissie weigerde om het instituut terug te betalen, sloot de Ombudsman de zaak af met een kritische opmerking. Zijn besluit kan gevonden worden op zijn website op het volgende adres :


 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Olivier Verheecke, Hoofd Juridisch Adviseur, tel. +32 2 284 20 03.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.