You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Nederlands

Europese Ombudsman benadrukt recht op behoorlijk bestuur tijdens bezoek aan Nederland

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, zal van 15 tot 17 september een bezoek brengen aan Nederland, op uitnodiging van de Nationale Ombudsman van Nederland, de heer Roel Fernhout. Tijdens zijn bezoek zal de heer Diamandouros een ontmoeting hebben met de heer Atzo Nicolaï, Nederlands Minister voor Europese Zaken, een lezing geven op het "3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU", een onderhoud hebben met Nederlandse Europarlementsleden alsook met de heer Pieter van Dijk, Lid van de Raad van State van Nederland. De heer Diamandouros zal tevens een voordracht geven aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam over de rol van de ombudsman in het bevorderen van de rechten van de burgers, inclusief het recht op behoorlijk bestuur, en zal een uiteenzetting geven over de EU Grondwet aan de Universiteit van Leiden.

Dit bezoek maakt deel uit van de informatietour 2003-2004 van de Europese Ombudsman, die erop gericht is burgers beter in te lichten over hun rechten op Europees niveau en meer bepaald over hun recht om bij de Europese Ombudsman te klagen.

Programma

Donderdag 16 september zal de heer Diamandouros een rede geven aan de 1200 deelnemers van het "3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU". De voordracht met de titel "De dubbele rol van de ombudsman", zal licht werpen op het werk van ombudsmannen in het bevorderen van democratie, verantwoordelijkheid en niet-gerechtelijke rechtsmiddelen. De Europese Ombudsman zal vervolgens een lezing geven aan de Rechtsfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam over "De Europese Ombudsman: de hoeder van behoorlijk bestuur". In de namiddag zal de heer Diamandouros een ontmoeting hebben met de heer Atzo Nicolaï, Minister voor Europese Zaken en met de heer Pieter van Dijk, Lid van de Raad van State en voormalig Rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Vrijdag 17 september zal de heer Diamandouros een vergadering hebben met zijn nationale collega in Nederland, de heer Fernhout, en zijn personeel om verdere samenwerking tussen beide bureaus te bespreken. Hij zal daarna deelnemen aan een werklunch met Nederlandse Europarlementsleden, het Hoofd van het Informatiebureau van het Europees Parlement in den Haag, het Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, en de Directeur van de Europese Beweging in Nederland. In de namiddag zal de Europese Ombudsman een uiteenzetting geven over de EU Grondwet aan de rechtsfaculteit en faculteit politieke wetenschappen van de Universiteit van Leiden, en later een ontmoeting hebben met de Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam, de heer Migiel Van Kinderen.

Achtergrond

EU burgers die rede hebben om te klagen bij de Europese Ombudsman over wanbeheer in de instellingen en organen van de Unie dienen geïnformeerd te worden over hoe ze dat kunnen doen. Het algemene publiek dient eveneens op de hoogte te zijn van het bestaan van de Europese Ombudsman en de rol welke hij speelt in het promoten van de rechtsstaat, behoorlijk bestuur en respect voor de mensenrechten. Sinds hij zijn functie van Ombudsman opnam in april 2003, heeft de heer Diamandouros een programma van informatieve bezoeken gepland om de burgers bewust te maken van hun rechten, en reeds 23 van de 25 Lidstaten bezocht.


Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Ben Hagard, Communications Officer, tel. +33 6 14 56 04 462.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.