You have a complaint against an EU institution or body?

Zet de burgers niet opzij in de Grondwet, zegt Ombudsman

De Europese Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, zei vandaag dat de toekomstige Grondwet voor Europa een duidelijk en volledig systeem van niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden voor burgers moet bevatten. Hij zei dat "dit een echte en zichtbare verwezenlijking zou zijn voor de burgers, die te vaak aan de rand van de Europese integratie blijken te worden gelaten".

Het Ontwerp-verdrag van een Grondwet voor Europa vertelt burgers welke gerechtelijke beroepsmogelijkheden zij kunnen gebruiken om hun rechten onder EU recht te verdedigen, maar vermeldt niet de reeks niet-gerechtelijke beroepen waarover ze beschikken. Niet gerechtelijke beroepsprocedures hebben volgens de Ombudsman het voordeel dat ze kosteloos, flexibel en snel zijn vergeleken met naar de rechtbank te stappen. Hij zal daarom zijn inspanningen om wat de Grondwet aan burgers verschaft voortzetten.

In zijn rede ter gelegenheid van het jaarlijks debat van het Parlement over de activiteiten van de Europese Ombudsman, legde de heer Diamandouros uit wat de Ombudsman kan doen om burgers in een sterkere positie te zetten wanneer het gaat om de verdediging van hun rechten. Naast het behandelen van klachten van burgers, dient de Ombudsman "tevens pro-actief te zijn in het versterken van hun positie en het openen van mogelijkheden die ter beschikking staan om hun rechten te beschermen". Dit is een sleutelkwestie in de rol van de ombudsman om de kwaliteit van de democratie in de moderne samenleving te verbeteren.

Sinds hij Europees Ombudsman werd op 1 april van dit jaar, heeft de heer Diamandouros zijn vastberadenheid getoond om tegemoet te komen aan de burgers van alle EU-Lidstaten - huidige en toekomstige -, hen te informeren over hun rechten onder EU recht en over hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen en verdedigen. In de laatste zes maanden, heeft hij bijna de helft van de huidige en de toekomstige Lidstaten bezocht om de burgers over zijn werk te informeren en om het verbindingsnetwerk van nationale en regionale ombudsmannen verder uit te bouwen.

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de heer Ian Harden, Hoofd van de Juridische Afdeling: +32 2 284 38 49.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.