You have a complaint against an EU institution or body?

Gemeenschapsrecht moet gerespecteerd worden, zegt de Ombudsman

De Europese Ombudsman, de heer Jacob Söderman, heeft vandaag benadrukt dat het Gemeenschapsrecht op alle niveau's van de Unie dient te worden gerespecteerd. "De burgers kunnen nooit volledig in de Europese Unie geloven tenzij het recht wordt gerespecteerd", zei hij. De Ombudsman drong erop aan dat het Handvest van de Grondrechten van de EU afdwingbaar moet zijn telkens wanneer Gemeenschapsrecht wordt toegepast.

De Ombudsman stelde dat het netwerk van ombudsmannen en commissies verzoekschriften in de lidstaten versterkt dient te worden om te verzekeren dat Gemeenschapsrecht nageleefd wordt in de ganse Unie. Dit netwerk - dat werd opgericht door de Europese Ombudsman in 1996 - zou kunnen helpen om :

  • de juiste toepassing van het Gemeenschapsrecht door de lidstaten te controleren
    De Ombudsman vindt dat vele klachten over inbreuken op het Gemeenschapsrecht efficiënt zouden kunnen worden behandeld door ombudsmannen en commissies verzoekschriften in de lidstaten. Dit zou toelaten dat de Commissie zich in haar rol van "Hoedster van het Verdrag" concentreert op de belangrijkste principiële zaken;
  • de juiste toepassing van het Handvest van de Grondrechten te overzien
    Het netwerk zou een essentiële rol kunnen spelen in het garanderen dat het Handvest correct wordt toegepast. Indien een normaal onderzoek door een ombudsman geen oplossing zou brengen, zou de Europese Ombudsman zaken inzake mensenrechten naar het Hof van justitie kunnen verwijzen.

De heer Söderman reageerde op het idee dat de Ombudsman klachten zou behandelen over Gemeenschapsrecht om het even waar het toegepast wordt in de Unie. Hij zette zijn standpunt hierover uiteen in de voorstelling van zijn Jaarverslag 2001 aan het Europees Parlement.

In een commentaar op het werk van de eerste Ombudmsan van de Unie, juichte Eurig Wyn - Rapporteur over het Jaarverslag 2001 van de Ombudsman - "de uitstekende manier waarop de heer Söderman de rol van de Europese Ombudsman heeft ingericht" toe.

De heer Söderman begon te werken als eerste Europese Ombudsman in 1995. Hij werd in oktober 1999 herverkozen door het Europees Parlement. Hij gaat met pensioen in april 2003 wanneer hij 65 jaar zal zijn.

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Ian Harden, Hoofd van de Juridische Afdeling:+33 (0) 3 88 17 2384.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.