You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman helpt een dispuut van 1.5 miljoen euro op te lossen

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, heeft ertoe bijgedragen dat de Europese Commissie een vordering inwilligde die 6 jaar geleden werd ingediend door een in het VK gevestigd bedrijf. Het bedrag in kwestie - meer dan 1.5 miljoen euro - was één van de hoogste bedragen die ooit ter sprake kwamen in een besluit van de Ombudsman.

De Ombudsman besloot dat er "geen geldige reden" was voor het grootste deel van de vertraging en deed de aanbeveling dat de Commissie een regeling voorstelde om de zaak op te lossen. De Commissie informeerde de Ombudsman dat het zijn aanbeveling had aanvaard en de zaak had geregeld. De klager dankte de Ombudsman voor zijn werk.

Achtergrond

Het bedrijf in kwestie was in 1993 in Nigeria begonnen te werken voor een project van technische bijstand, dat gefinancierd werd door het 7de Europees Ontwikkelingsfonds. In 1996 besloot de Commissie unilateraal om alle steun aan projecten in Nigeria op te schorten. Het project van het bedrijf werd bijgevolg stopgezet. Dit berokkende een financieel verlies aan het bedrijf dat in 1996 een vordering tot schadevergoeding bij de Commissie indiende.

De Commissie argumenteerde dat het niet de juiste bestemmeling van de vordering was, die had moeten gericht zijn aan de Nigeriaanse regering. De Ombudsman betwiste dit, wijzende op het feitenmateriaal van de klager dat men het bedrijf "verteld had om de vordering bij de Commissie in te dienen". De Commissie zei verder dat ze niet verantwoordelijk was omdat ze geen contractuele partij was. Dit belette niet dat de Commissie een regeling voorstelde.

 

Het besluit van de Ombudsman kan gevonden worden op het Internet op het volgende adres:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000444.htm

 

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Mevr. Maria Engleson, Juridisch adviseur; tel : 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.