You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • LTLietuvių kalba

Vizitas į Lietuvą - viena iš Europos ombudsmeno kelionių po šalis kandidates

Balandžio 19-21 d. Lietuvoje, vienoje iš šalių kandidačių, lankysis Europos ombudsmenas, p. P. Nikiforos Diamandouros.Vizito metu jis susitiks su Seimo kontrolieriais, p. Česlovu Juršėnu, laikinai einančiu Seimo pirmininko pareigas, p. Gediminu Dalinkevičium, Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininku, p. Vyteniu Andriukaičiu, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininku, bei su p. Petru Auštrevičium, Vyriausybės kanclerio pavaduotoju Europos Sąjungos reikalams. p. Diamandouros skaitys viešą paskaitą Europos ombudsmeno vaidmuo kuriant į pilietį orientuotą Europą Nacionalinėje Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekoje bei Teisės universitete skaitys paskaitą studentams tema Demokratija, atskaitomybė ir ombudsmeno institutas.

Komentuodamas artėjantį vizitą, ombudsmenas sakė: "Esu patenkintas, kad likus tik porai savaičių iki narystės pradžios turiu galimybę susitikti su kolegomis Lietuvoje ir su jos piliečiais bei išplėsti jų žinias apie su Europos Sąjungos pilietybe susijusiom jų teisėm. Viena iš jų yra teisės pareikšti skundą Europos ombudsmenui."

Programa

Oficiali Europos ombudsmeno programa prasidės balandžio 19 d., pirmadienį, susitikimais su p. Michael Graham, Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovu, ir su p. Česlovu Juršėnu, laikinai einančiu Seimo pirmininko pareigas. Po pietų ombudsmenas susitiks su Seimo kontrolieriais p. Romu Valentukevičiumi, p. Elvyra Baltutyte, p. Rimante Šalaševičiūte, p. Kęstučiu Virbicku ir p. Zita Zamžickiene, o vėliau pratęs vizitą skaitydamas paskaitą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Antradienį, balandžio 20 d., prieš susitikdamas su Vyriausybės kanclerio pavaduotoju Europos Sąjungos reikalams, p. Petru Auštrevičum, Lietuvos teisės universitete ombudsmenas skaitys paskaitą studentams. Vėliau numatyti oficialūs pietūs su Seimo žmogaus teisių komitetu, įskaitant ir komiteto pirmininką p. Gediminą Dalinkevičių. Po pietų ombudsmenas susitiks su dviem Seimo pirmininko pavaduotojais, p. Vyteniu Andriukaičiu (Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas) ir p. Gintaru Steponavičiumi (Seimo Europos reikalų komiteto narys). Vėliau numatyti ombudsmeno susitikimai su p. Aušrine Burneikiene, Lygių galimybių kontroliere, p. Gražina Imbrasiene, Vaiko teisių apsaugos kontroliere, bei su dviem Konstitucinio teismo teisėjais, p. Zenonu Numavičiumi ir p. Vytautu Sinkevičiumi. Vizitas baigsis trečiadienį, balandžio 21 d., spaudos konferencija Seimo Spaudos konferencijų salėje.

Bendra informacija

Pastaruoju metu Europos ombudsmenas lanko šalis kandidates, siekdamas informuoti jų piliečius apie jų kaip Europos Sąjungos piliečių teises. Lietuva yra devintoji jo lankoma valstybė. Prieš gegužės 1 d. ombudsmenas dar planuoja aplankyti Lenkiją.

 

Daugiau informacijos galėtumėte gauti iš p. Ben Hagard, ryšiams su visuomene atstovu, tel. +33 6 14 56 04 46.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Gundi Gadesmann, Head of communication, Tel. +32 2 284 26 09.