You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies: Kansalaisia ei pidä sivuuttaa perustuslaissa

Euroopan tulevan perustuslain tulisi sisältää kansalaisille selkeä ja ymmärrettävä oikaisukeinojen järjestelmä tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, vaati Euroopan oikeusasiamies, P. Nikiforos Diamandouros tänään. "Tämä olisi aito ja näkyvä saavutus kansalaisille, jotka liian usein jäävät sivustakatsojiksi Euroopan yhdentymisessä," hän sanoi.

Ehdotuksessa Euroopan perustuslaiksi mainitaan kansalaisten käytettävissä olevat oikeudelliset muutoksenhakukeinot unionin lainsäädännössä taattujen oikeuksiensa puolustamiseksi, mutta siinä ei mainita tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia oikaisukeinoja. Ne ovat ilmaisia, joustavia ja nopeita verrattuna tuomioistuimiin, toteaa Euroopan oikeusasiamies, joka pyrkii edelleen parantamaan kansalaisten huomioon ottamista perustuslaissa.

Puhuessaan oikeusasiamiehen toimintakertomusta käsittelevässä Euroopan parlamentin vuosittaisessa istunnossa Strasbourgissa Diamandouros selvitti, mitä oikeusasiamies voi tehdä kansalaisten aseman vahvistamiseksi. Kanteluiden lisäksi oikeusasiamiehen "tulee vahvistaa kansalaisten asemaa ja laajentaa heidän mahdollisuuksiaan oikeuksiensa puolustamiseen". Tämä on oikeusasiamiehen ydintehtävä demokratian laadun parantamiseksi moderneissa yhteiskunnissa.

Tultuaan valituksi Euroopan oikeusasiamieheksi 1. huhtikuuta 2003, Diamandouros on määrätietoisesti lähestynyt kaikkia unionin kansalaisia - nykyisiä ja tulevia - tiedottaakseen heille unionin lainsäädännön takaamista oikeuksista, niiden hyödyntämisestä ja puolustamisesta. Kuuden viime kuukauden aikana hän on vieraillut lähes puolessa nykyisistä ja tulevista jäsenvaltioista kertoakseen kansalaisille työstään ja rakentaakseen kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten verkostoa.

 

Lisätietoja antaa Ian Harden, oikeudellisen osaston päällikkö, puh: +32 2 284 38 49.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.