You have a complaint against an EU institution or body?

Yhteisöoikeutta tulee kunnioittaa, sanoo Oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman painotti tänään, että eurooppaoikeutta tulee kunnioittaa kaikilla unionin tasoilla. "Kansalaiset eivät voi koskaan todella uskoa Euroopan unioniiin jollei lakia kunnioiteta", hän totesi. Oikeusasiamies vaati, että EU:n perusoikeusasiakirjasta tehdään oikeudellisesti sitova eurooppaoikeutta sovellettaessa.

Oikeusasiamies kehotti vahvistamaan jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten ja vetoomusvaliokuntien verkostoa sen takaamiseksi, että yhteisöoikeutta kunnioitetaan kaikkialla unionissa. Tämä Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 1996 perustama verkosto voisi:

  • neuvoa jäsenvaltioita yhteisöoikeuden oikeassa soveltamisessa
    Oikeusasiamiehen mukaan monet yhteisöoikeuden rikkomista koskevat kantelut voisivat tulla tehokkaasti käsitellyiksi jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten ja vetoomusvaliokuntien toimesta. Tämä mahdollistaisi sen, että komissio voisi "perustamissopimusten valvojana" keskittyä kaikkein tärkeimpien periaatekysymysten ratkaisemiseen.
  • neuvoa perusoikeuskirjan oikeassa soveltamisessa
    Verkostolla voisi olla keskeinen asema sen takaamisessa, että perusoikeuskirjaa sovelletaan oikein. Mikäli tavanomaisessa oikeusasiamiehen tutkimuksessa ei onnistuta löytämään ratkaisua, Euroopan oikeusasiamies voisi saattaa perusoikeuksia koskevat tapaukset Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Söderman antoi vastauksensa kysymyksiin, jotka koskivat yhteisöoikeutta koskevien kanteluiden käsittelyä riippumatta siitä, missä päin unionia yhteisöoikeutta sovelletaan. Hän kävi läpi näkemyksensä esitellessään vuoden 2001 vuosikertomuksensa Euroopan parlamentille.

Kommentoidessaan unionin ensimmäisen oikeusasiamiehen työtä, Eurig Wyn - vetoomusvaliokunnan oikeusasiamiehen vuoden 2001 vuosikertomusta koskevan mietinnön laatija - esitti suuret kiitoksensa "sille erinomaiselle tavalle jolla Söderman on vakiinnuttanut Euroopan oikeusasiamiehen roolin".

Söderman aloitti työnsä Euroopan unionin ensimmäisenä oikeusasiamiehenä vuonna 1995. Euroopan parlamentti valitsi hänet uudelleen virkaansa lokakuussa 1999. Hän jää virastaan eläkkeelle 65-vuotiaana huhtikuussa 2003.

 

Lisätietoja antaa oikeudellisen osaston päällikkö Ian Harden, puh. +33 (0) 3 88 17 2384.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.