You have a complaint against an EU institution or body?

Oikeusasiamies auttoi ratkaisemaan 1,5 miljoonan euron arvoisen kiistan

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on auttanut Euroopan komissiota pääsemään sovintoratkaisuun koskien maksuvaadetta, jonka esitti kuusi vuotta sitten Yhdistyneissä kuningaskunnissa kotipaikkaansa pitävä yritys. Kyseessä olevan vaateen määrä - yli 1,5 miljoonaa euroa - oli suurimpia summia joista oikeusasiamiehen päätöksissä on koskaan ollut kysymys.

Oikeusasiamies katsoi, että maksun lykkäykselle "ei ollut päteviä perusteita", ja suositteli että komissio tekee ehdotuksen sovintoratkaisuksi. Komissio ilmoitti oikeusasiamiehelle hyväksyvänsä tämän suosituksen ja sopi asian. Kantelija esitti oikeusasiamiehelle kiitoksensa tämän työskentelystä asian hyväksi.

Taustaa

Kyseessä oleva yritys aloitti teknistä apua koskevan projektinsa Nigeriassa vuonna 1993. Hankkeen rahoituksesta vastasi Euroopan 7. kehitysrahasto. Vuonna 1996 komissio lopetti kaiken rahoituksen maksamisen Nigeriassa toimiville hankkeille. Tästä seurauksena yrityksen projekti jouduttiin lakkauttamaan. Yritykselle aiheutui hankkeen lakkauttamisesta suuria taloudellisia tappioita, joista se esitti vahingonkorvausvaateen komissiolle vuonna 1996.

Komissio väitti, ettei maksuvaatimusta pitänyt esittää sille vaan Nigerian hallitukselle. Oikeusasiamies oli tästä eri mieltä, ja viittasi kantelijalta saatuun todistusaineistoon, jonka mukaan yritystä "oli neuvottu esittämään vaatimus komissiolle". Komissio väitti myös, ettei se ollut vastuussa, koska se ei ollut asiassa sopimusosapuolen asemassa. Tämä ei estänyt komissiota esittämästä sovintoratkaisua.

 

Oikeusasiamiehen päätökseen voi tutustua hänen kotisivuillaan osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000444.htm

 

Lisätietoja antaa juristi Maria Engleson, puh. +33 (0)3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.