You have a complaint against an EU institution or body?

Oikeusasiamies siirtää turkistarhauskantelun komissiolle

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on siirtänyt Suomen turkiseläinten Kasvattajain Liiton ja Turkistuottajat Oy:n tekemän kantelun Euroopan komission käsiteltäväksi. Kantelu koskee avoimuuden puutetta ja turkistarhauseläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan raportin hyväksymismenettelyn asianmukaisuutta.

Oikeusasiamies siirsi kantelun kantelijan suostumuksella, koska kantelija ei ollut ottanut yhteyttä komissioon kanteluasiassaan ennen kääntymistään oikeusasiamiehen puoleen. Jos yhdistys ei ole tyytyväinen komission toimenpiteisiin, se voi tehdä uuden kantelun oikeusasiamiehelle.

Kantelu

Euroopan komissio perusti työryhmän laatimaan raportin valmistellakseen turkistarhausta koskevaa direktiiviä. Komission eläinten terveyttä ja eläinten hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea hyväksyi työryhmän raportin joulukuussa 2001. Kantelija väittää, että tiedekomitea muutti merkittävästi työryhmän yksimielisesti hyväksymän raportin sisältöä. Kantelijan mukaan työryhmän johtopäätöksiä manipuloitiin.

 

Lisätietoja antaa oikeudellinen pääneuvonantaja Benita Broms, puh: +32 (0) 2 284 25 43.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.