You have a complaint against an EU institution or body?

Ο Διαμεσολαβητής επικρίνει την παθητική στάση της Επιτροπής στο θέμα ενδεχόμενου κρούσματος ρατσισμού στις διαδικασίες πρόσληψης

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Jacob Söderman, δεν έμεινε ικανοποιημένος με την απάντηση της Επιτροπής σε υποβληθείσα καταγγελία σχετικά με ενδεχόμενο κρούσμα ρατσισμού στις διαδικασίες πρόσληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταγγέλλων - Ολλανδικής υπηκοότητας - επισημαίνει ότι, ενώ στην Ε.Ε. ζουν περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι που κατάγονται από εθνικές μειονότητες, πολύ δύσκολα οποιοσδήποτε από αυτούς προσλαμβάνεται στη δομή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο κ. Söderman κρίνει ότι η γνώμη της Επιτροπής στην υπόθεση αυτή αποκαλύπτει μία παθητική στάση απέναντι στο πρόβλημα της υποεκπροσώπησης εθνικών μειονοτήτων στα όργανα και οργανισμούς της Ε.Ε. Η πραγματικότητα αυτή δύσκολα συμβιβάζεται με πολυάριθμες οδηγίες και κανόνες που έχουν ήδη υιοθετηθεί, όπως:

  • Οι Οδηγίες Απασχόλησης 2000 που υιοθετήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 1999, οι οποίες προβλέπουν τη διαμόρφωση σταθερής πολιτικής με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ομάδων όπως οι φυλετικές μειονότητες
  • Οδηγία 2000/43(1) του Συμβουλίου που προβλέπει ότι τα Κράτη Μέλη επιστρατεύουν όργανα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις βασισμένες στην φυλετική ή εθνική καταγωγή
  • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της EΕ, που διακηρύχθηκε στη Νίκαια το Δεκέμβριο 2000.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στο εργατικό δυναμικό των Κοινοτικών οργάνων και οργανισμών συνιστά απόρροια του δυσανάλογα μικρού αριθμού αιτήσεων από άτομα που ανήκουν στις μειονότητες αυτές. Εντούτοις η Επιτροπή δεν μπόρεσε να παράσχει αποδείξεις που να αποκλείουν άλλες πιθανές εξηγήσεις. Η Επιτροπή συνεπώς οφείλει να εξετάσει την λήψη μέτρων προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τις πιθανότητες που έχουν τα άτομα που κατάγονται από εθνικές μειονότητες στις διαδικασίες πρόσληψης. Η Επιτροπή οφείλει να αποστείλει την απάντησή της στον Διαμεσολαβητή πριν τις 30 Απριλίου 2002.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ian Harden, Προιστάμενο του Νομικού Τμήματος, Τηλ: +32 (0) 2 284 38 49.


(1) Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29 Ιουνίου 2000 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, ΕΕ L 2000, 18/22.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.