You have a complaint against an EU institution or body?

Οι πολίτες προσφεύγουν όλο και συχνότερα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Οι πολίτες κάνουν όλο και συχνότερη χρήση του δικαιώματός τους να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στους πρώτους δέκα μήνες του 2004, ο αριθμός των καταγγελιών αυξήθηκε κατά 54% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2003. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, "H αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των καταγγελιών αντανακλά, σε ό,τι με αφορά, μία καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους παρά μια επιδείνωση στη διοικητική συμπεριφορά των Ευρωπαϊκών οργάνων". Ωστόσο υπάρχει πάντα περιθώριο για βελτίωση. Με αυτό το σκεπτικό, ο Διαμεσολαβητής προτίθεται να αναδείξει αρκετά ζητήματα κατά την προσεχή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της Ετήσιας Έκθεσής του για το 2003, εστιάζοντας την προσοχή του ιδίως στα ακόλουθα:

Περισσότερη διαφάνεια: "Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία της διαφάνειας στην προσπάθειά μας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών," δήλωσε ο Διαμεσολαβητής. Η έκθεση De Rossa(1) δικαίως επισημαίνει ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να αποτελέσει πεδίο προβληματισμού, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραδεκτών καταγγελιών ενώπιον του Διαμεσολαβητή εξακολουθεί να προκύπτει από την έλλειψη ή την άρνηση παροχής πληροφοριών. "Ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου, μόλις την περασμένη εβδομάδα, σε απάντηση μιας καταγγελίας από ένα Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσει την άρνησή του να συνεδριάζει δημόσια, όποτε ενεργεί υπό τη νομοθετική του ιδιότητα. Το Σύνταγμα της Ευρώπης προβλέπει ότι το Συμβούλιο συνεδριάζει δημόσια, όταν εξετάζει και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης. Αφού το Σύνταγμα έχει ήδη υπογραφεί από όλα τα Κράτη-Μέλη, οι πολίτες δεν θα έπρεπε να περιμένουν να τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από αυτό το βασικό βήμα προόδου στο πεδίο των ανοιχτών διαδικασιών. Είμαι πεπεισμένος ότι οι διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών - σε ό,τι αφορά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών - είναι κάτι που δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε," υποστηρίζει ο Διαμεσολαβητής.

Ορθή Διοικητική Συμπεριφορά: Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2001, δεν εφαρμόζεται ακόμη πλήρως από όλα τα Κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. "Με προβληματίζει αυτό το γεγονός. Φοβούμαι ότι η παρούσα κατάσταση, στην οποία υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί και επικαλυπτόμενοι κώδικες, δεν επιτρέπει στους πολίτες να κατανοήσουν επαρκώς τα δικαιώματά τους," δήλωσε ο Διαμεσολαβητής. "Αναμένω από τη νέα Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προκατόχου της, ξεκινώντας σύντομα τις εργασίες για έναν Ευρωπαϊκό Διοικητικό Νόμο, για τον οποίον υπάρχει νομική βάση στο Σύνταγμα."

Περαιτέρω πληροφορίες

Η συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το έτος 2003 θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ., στο Στρασβούργο. Η Ετήσια Έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2003 - μαζί με μια χωριστή "Συνοπτική Παρουσίαση και Στατιστικά Στοιχεία" - είναι διαθέσιμη σε 20 γλώσσες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:


Η Έκθεση του 2003 καταγράφει την πρόοδο που σημείωσε ο θεσμός στη διαχείριση των καταγγελιών, στην προώθηση της χρηστής διοίκησης και στην προσπάθεια να γίνει πιο γνωστός στους πολίτες.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων λεπτομερειών για τις καταγγελίες που παρελήφθησαν το 2004, παρακαλούμε καλέστε την κυρία Rosita Agnew, Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας, τηλ. +33 6 78 16 06 19.

(1) Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2003, διαθέσιμη σε: http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade2?PROG=REPORT&MAX=40&WS=10&XSL=LAST&NAV=S&L=EL&LEVEL=0&SAME_LEVEL=1

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.