You have a complaint against an EU institution or body?

Forfatningen skal ikke køre borgerne ud på et sidespor, siger Ombudsmanden

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamadouros, anmodede i dag om, at den kommende europæiske forfatning kommer til at indeholde et overskueligt og omfattende system med udenretslige klagemuligheder til fordel for borgerne. “Dette ville være en reel og synlig bedrift for borgerne, som alt for ofte synes at blive kørt ud på et sidespor i forbindelse med den europæiske integration”, udtaler Ombudsmanden.

I udkastet til en europæisk forfatning oplyses borgerne om, hvilke klagemuligheder de råder over for at forsvare deres rettigheder i henhold til EU-retten, men de udenretslige klagemuligheder nævnes ikke. Ifølge Ombudsmanden har udenretslige klagemuligheder den fordel, at de er frit tilgængelige, fleksible og hurtige i forhold til at anlægge sager ved domstolene, og han vil fortsat søge at forbedre de muligheder, som forfatningen giver borgerne.

I sin tale ved Europa-Parlamentets årlige drøftelse om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter redegjorde Diamandouros for, hvad Ombudsmanden kan gøre for at styrke borgernes muligheder for at forsvare deres rettigheder. Ombudsmanden skal ikke blot behandle klager, men bør også ”bestræbe sig på at give borgerne bedre kort på hånden og udvide de muligheder, de har for at forsvare deres rettigheder”. Dette er afgørende for den rolle, Ombudsmanden spiller i forbindelse med at styrke demokratiet i de moderne samfund.

Siden han den 1. april i år blev Europæisk Ombudsmand, har Diamandouros bevist, at han arbejder målbevidst for at oplyse alle EU-borgerne – nye som gamle – om deres rettigheder i henhold til EU-retten, og om hvordan de kan udøve og forsvare disse rettigheder. Han har i løbet af det sidste halve år rejst rundt til næsten halvdelen af de nuværende og kommende medlemsstater for at fortælle borgerne om sit arbejde og for at styrke netværket mellem de nationale og regionale ombudsmænd.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ian Harden, leder af juridisk afdeling på tlf.: +32 2 284 38 49.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.