You have a complaint against an EU institution or body?

Fællesskabsretten skal overholdes, udtaler Ombudsmanden

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, understregede idag behovet for, at fællesskabsretten overholdes på alle niveauer i Unionen. "Borgerne kan ikke bekende sig til den Europæiske Union, medmindre loven bliver overholdt", udtalte han. Ombudsmanden insisterer på, at EU's charter om grundlæggende rettigheder skal være juridisk bindende på alle områder, hvor fællesskabsretten bliver anvendt.

Ombudsmanden opfordrede til en styrkelse af netværket af ombudsmænd og udvalg for andragender i medlemsstaterne, med det formål at sikre overholdelse af fællesskabsretten i hele Unionen. Dette netværk - oprettet af den Europæiske Ombudsmand i 1996 - kunne hjælpe til at :

  • overvåge korrekt implementering af fællesskabsretten i medlemsstaterne
    Ifølge Ombudsmanden kunne mange klager over overtrædelse af fællesskabsretten blive håndteret effektivt af ombudsmænd og udvalg for andragender i medlemsstaterne. Dette ville gøre det muligt for Kommissionen, i dens rolle som "Traktatens Vogter", at koncentrere dens ressourcer på principsager.
  • overvåge korrekt implementering af chartret for grundlæggende rettigheder
    Netværket kunne spille en væsentlig rolle til sikring af, at chartret bliver korrekt anvendt. Hvis en normal ombudsmandsundersøgelse ikke foranlediger en løsning, kunne den Europæiske Ombudsmand henvise sager om grundlæggende rettigheder til Domstolen.

Söderman reagerede på en opfordring til at behandle klager om fællesskabsretten overalt i Unionen. Han sammenfattede sit synspunkt under forelæggelsen af sin årsberetning for år 2001 til Europa-Parlamentet.

I en kommentar til arbejdet af Unionens første Ombudsmand, roste Eurig Wyn - ordfører for Ombudsmandens beretning for år 2001 - "den fremragende måde, hvorpå Söderman har formet den Europæiske Ombudsmands rolle".

Söderman begyndte sit arbejde som den første Europæiske Ombudsmand i 1995. Europa-Parlamentet valgte ham i oktober 1999. Han træder tilbage i april 2003, 65 år gammel.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Ian Harden, Leder af den Juridiske Afdeling, tlf.: 0033 (0) 3 88 17 2384.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.