You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsman bidrager til løsning af strid om 1,5 millioner Euro

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, har bidraget til, at Europa-Kommissionen løste en sag angående et erstatningskrav indgivet af et Britisk firma for seks år siden. Beløbet som var på spil - mere end 1,5 millioner Euro - var en af de højeste summer nogensinde involveret i en ombudsmandsafgørelse.

Ombudsmanden fandt, at der ikke var nogen "rimelig retfærdiggørelse" for hovedparten af forsinkelsen, og anbefalede, at Kommissionen selv forslog en løsning. Kommissionen informerede Ombudsmanden, at den accepterede hans henstilling, og løste sagen. Klageren takkede Ombudsmanden for hans indsats.

Baggrund

Firmaet var i 1993 antaget til at arbejde på tekniske hjælpeprojekter i Nigeria, finansieret af den 7ende Europæiske Udviklingsfond. I 1996 suspenderede Kommissionen ensidigt all støtte til projekter i Nigeria. Som et resultat deraf blev firmaets projekt afsluttet. Dette forårsagede betydelige finansielle tab for firmaet, som derfor indgav erstatningskrav mod Kommissionen i 1996.

Kommissionen argumenterede, at den ikke var den rette adressat for erstatningskravet. Kravet skulle i stedet have været indbragt mod den Nigerianske regering. Ombudsmanden bestred dette, med henvisning til bevismateriale fra klageren, som viste, at firmaet "var blevet oplyst, at kravet skulle indbringes for Kommissionen". Kommissionen udtalte også, at den ikke var ansvarlig, eftersom den ikke havde status som kontrahent i sagen. Dette forhindrede ikke Kommissionen i at forslå en løsning på sagen.

 

Ombudsmandens afgørelse er tilgængelig på Internettet på :
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000444.htm

 

For yderligere information, kontakt Maria Engleson, Juridisk Medarbejder, tlf.: 00 33 3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.